Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prve i narednih godina studija viših škola, fakulteta, akademija, bez obzira na mjesto studiranja ako imaju prebivalište na teritoriji Opštine Bijelo Polje najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa i koji nijesu obnovili ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi

 

 

 

Na osnovu člana 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 33/12), Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za stipendiranje redovnih studenata

 

I   Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prve i narednih godina studija viših škola, fakulteta, akademija, bez obzira na mjesto studiranja ako imaju prebivalište na teritoriji Opštine Bijelo Polje najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa i koji nijesu obnovili ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi.

 

II    Stipendije će se dodijeliti za školsku  2012/13. godinu, za 200 (dvije stotine) redovnih studenata.

Stipendija u godišnjem iznosu od 300 eura će se isplatiti u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

 

III    Dodjela stipendija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

-          uspjeha u toku školovanja,

-          materijalnog stanja porodičnog domaćinstva studenta,

-          posebnih okolnosti (invalidnost, nemanje roditelja, broj studenata u por. domaćinstvu).

 

IV   Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

-          uvjerenje o prebivalištu,

-          uvjerenje o redovnom studiranju i uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,

-          za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole, diploma „Luča“ „A“ ili  „B“,

-          uvjerenje o broju članova porodičnog domaćinstva,

-          uvjerenje o prihodima za članove domaćinstva  ( visina plate i ček od penzije),

-          uvjerenje o nezaposlenosti odraslih članova porodičnog domaćinstva,

 

-          dokaze o ispunjavanju posebnih okolnosti iz člana 16. Odluke kao  što su :     - invalidnost - rješenje o invalidnosti,

- nemanje roditelja - izvod iz MK umrlih,

- broj studenata – uvjerenja o studiranju.

 

 

V Prijave se dostavljaju Sekretarijatu za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti Opštine Bijelo Polje, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa. Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje,  na Sajtu  Opštine i medijima ( TV SUN i Radio Bijelo Polje), dana 26.11. 2012. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

 

Obrazac prijave se može dobiti na šalteru Gradjanskog biroa u zgradi Opštine.

 

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTE UPRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI