Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj organizuje okrugli sto na kojem će biti predstavljene strateške smjernice i da kroz diskusiju date svoje komentare sa ciljem unapređenja politika u oblasti kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori.

Okrugli sto će biti održan u hotelu „Franca“ ul. Muniba Kučevića bb, Bijelo Polje u utorak, 21. januara 2020. godine u periodu od 11:00 do 12:30h.

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u prethodnom periodu realizovao je projekat „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ uz podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO i u saradnji sa Ministarstvom kulture.