Rukovodi Bisera Alihodžić, vd glavnog gradskog arhitekte

Tel/fax:+382 (0) 50 431 260                                                                                                                                                                                                    
Adresa: Tomaša Žižića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

Član 25

Služba Glavnog gradskog arhitekte vrši poslove koji se odnose na:
1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata;
2) učestvovanje u izradi strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja kvalitetno izgrađenog prostora;
3) pripremu programa rada službe, lokalnih strateških i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga rada službe, praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga službe;
4) donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta;
5) davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrada, trgova i ostalih javnih prostora u naseljima;
6) provjeru usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;
7) propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda objekata;
8) propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta;
9) davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;
10) izradu projektnog zadatka za urbanistički projekat;
11) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
12) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
13) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti glavnog gradskog arhitekte kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave;
14) druge poslove u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

 

Dokumenta Službe glavnog gradskog arhitekte:


Zahtjevi investitora za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte


Zahtjevi za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte na spoljni izgled privremenih objekata


Zahtjevi za propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata


Zahtjevi za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta


Obavještenja Glavnog gradskog arhitekte


Rješenja o saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte


Rješenja o saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenih objekata


Smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata


Rješenja Glavnog gradskog arhitekte o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnog objekta 


 

Obrasci:

Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte (obrazac 3)

Zahtjev za izdavanje rješenja o usklađenosti spoljnog izgleda bespravnih objekata