Služba Predsjednika Opštine

Božica Zeković, rukovodilac

Telefon: +382 (50) 432 630

Fax: +382 (50) 432 393

Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 20

 

 

Služba predsjednika Opštine obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na vršenje izvršne funkcije predsjednika Opštine i njegovih radnih tijela, a naročito:

 

- radi na izradi propisa i drugih akata koje donosi predsjednik Opštine; priprema odluke i druga dokumenta koja se usvajaju u Skupštini opštine;

 

- daje mišljenja nadležnim organima i službama u vezi izrade propisa i drugih akata iz njihove nadležnosti;

 

- prati realizaciju akata iz zaključaka predsjednika Opštine i njegovih radnih tijela i radi na izradi stručno informativnog materijala iz nadležnosti predsjednika Opštine; daje stručna mišljenja radnim tijelima

predsjednika Opštine;

 

- priprema izvještaj predsjednika Opštine o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne uprave;

 

- vrši prijem stranaka i po potrebi zakazuje prijeme stranaka kod predsjednika i potpredsjednika Opštine;

 

- razmatra predstavke i pritužbe građana i postupa po predstavkama i pritužbama građana; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;

 

- ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama;

 

- vrši i druge poslove koje odredi predsjednik Opštine.

 

Najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o svom radu predsjedniku Opštine.