Izložba ”Autoportret sagledan kroz prizmu simbola”, umjetnice Rosande Jušković, biće otvorena u srijedu, 24. maja, u galeriji bjeopoljskog Centra za kulturu, u 19 sati.

Rosanda Jušković je rođena 1997. godine na Cetinju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije je završila na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran 2016. godine u Podgorici – studijski program: Dizajn vizuelnih komunikacija. Specijalističke(2019) i magistarske studije (2020) je završila na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran, Podgorica.