Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji isunjavaju uslove javnog konkursa koji je Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje , dana 18.07.2022.godine objavio , za radno mjesto: Pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za preduzetništvo i  ekonomski razvoj, održati dana 26.08.2022. godine (petak ) u 12:00h, u prostorijama br 41 na trećem spratu opštine.

Provjera kompetencija ,znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta poćinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada ,odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje.

Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervijuu.


Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa.

  • Vladan Rudić
  • Emira Salemović

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982