Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koja je bila zakazana za 26.08.2022. godine (petak) u 08:00h, u prostorijama br. 41 na trećem spratu, za kandidate  koji ispunjavaju uslove javnog  oglasa koji je Služba predsjednika Opštine Bijelo Polje objavila dana 20.07.2022. godine za radno mjesto: samostalni /a referent /ica –sekretar/ica potpredsjednika, odložiti zbog sajber napada i nemogućnosti elektronske izrade testa.

O terminu provjere sposobnosti kandidati će biti obaviješteni preko zvaničnog sajta opštine.