Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji isunjavaju uslove javnog oglasa koji je Služba predsjednika Opštine Bijelo Polje objavila dana 20.07.2022.godine  za radno mjesto: samostalni /a referent /ica –sekretar/ica potpredsjednika, održati dana 01.09.2022. godine (četvrtak) u 08:00h, u prostorijama br. 41 na trećem spratu opštine.

Provjeru vrši Komisija pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Pisani test kandidati izrađuju u elektronskoj formi, pod šifrom.

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

- Sadržaj teorijskog dijela pisanog testa određuje se metodom slučajnog odabira 20 pitanja sa liste pitanja koje se odnose na provjeru znanja iz oblasti iz kojih se polaže stručni ispit za rad u organima državne uprave, na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od više ponuđenih odgovora.
Izrada teorijskog dijela pisanog testa traje najduže 40 minuta.


Kandidati koji ostvare više od 70% bodova na teorijskom dijelu pisanog testa mogu pristupiti izradi praktičnog dijela pisanog testiranja.


- Praktični dio pisanog testa sadrži dva zadatka povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se spovodi oglas, koji se određuju metodom slučajnog odabira 2 od 10 zadataka, koji dostavlja državni organ u kojem se vrši popuna radnog mjesta.


Izrada praktičnog dijela pisanog testa traje najduže 60 minuta.
Kandidati koji su ostvarili više od 50% bodova na praktičnom dijelu pisanog testiranja, odnosno kandidati koji su dobili ocjenu ,, zadovoljava '' na provjeri znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika (ukoliko su posebna znanja i vještine tražene oglasom), mogu pristupiti usmenom intervjuu.
Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje Komisija.

Kandidati će biti neposredno obaviješteni o terminu usmenog intervijua.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidati sa Liste kandidata koji ispunjavanju uslove predmetnog oglasa:

  • Isidora Bulatović,
  • Milena Damjanović

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982