Na osnovu člana  31 stav 2 i 53 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Sl.list CG’’, br. 51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13), člana 14 Statuta opštine Bijelo Polje (‘’Sl. list CG – opštinski propisi’’, br. 25/04, 33/06, 18/10 i 32/13) i  Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2014 godinu (‘’Sl.list CG - opštinski propisi’’, br. 5/14), predsjednik Opštine Bijelo Polje, d o n o s i

 

O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područja terminala

 

Član 1

ja terminala donijetog Odlukom Skupštine opštine Bijelo Polje 01/1-535/1 od 06.02.2006.godine (''Sl.list RCG-opštinski propisi'',br.7/06), u daljem tekstu: Izmjene i dopune plana.

 


 

Odluku o izradi Izmjena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područja terminal možete preuzeti ovdje...pdf

Programski zadatak za  izradu Izmjena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područja terminal možete preuzeti ovdje...pdf