SEKRETARIJAT   ZA   PREDUZETNIŠTVO  I   EKONOMSKI  RAZVOJ  OPŠTINE  BIJELO  POLJE

Obavještava poljoprivredne proizvođače iz sektora:

-          Mljekarstvo

-          Govedarstvo

-          Ovčarstvo i kozarstvo

-          Svinjogojstvo i

-          Živinarstvo

da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR), u skladu sa Agrobudžetom za 2014.godinu i mjerom 2.1.1 Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva, objavilo Peti javni poziv za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva.

Poziv se objavljuje u okviru projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede

Crne Gore – MIDAS , koji realizuju Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, koristeći sredstva Svjetske banke i GEF-a (Globalnog fonda za zaštitu životne sredine).

Cilj projekta je pružanje bespovratne podrške investicijama u poljoprivredna gazdinstva u cilju uvođenja i implementacije mjera zaštite površinskih i podzemnih voda od zagađenja stajskim đubrivom, tečnim stajnjakom i otpadnim vodama iz silaže, kao i dostizanje EU standarda u pogledu higijene, zaštite životne sredine i zdravlja i dobrobiti životinja.

Prijem zahtjeva za Peti MIDAS-GEF poziv je od 2. juna 2014. godine do 17. jula 2014. godine, a odobravanje primljenih zahtjeva će se vršiti nakon završetka ovog Poziva (tj. nakon 17. jula 2014.).

Sve potrebne informacije o ovom Javnom pozivu možete naći na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i u kancelarijama Službe za selekciju stoke, Savjetodavne Službe u biljnoj proizvodnji i Službe za poljoprivredu i vodoprivredu Opštine Bijelo Polje.