Zapisnik sa javne rasprave o Nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019-2023. godine.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine Bijelog Polja 2019-2023. godine.