Na osnovu člana 20.stav 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi”, br.04/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama,nakon donošenja odluke po prigovorima, d o n i j e l a   j e

 

RANG LISTU PROJEKATA NVO

na javnom Konkursu za raspodjelu sredstava

Broj

Naziv NVO

Bodova

1.

NVO ,,Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac“ – ,,Rukama do svjetlosti“

97.00

2.

NVO,,Opštinsko Udruženje Multiple Skleroze Bijelo Polje“- “- ,,Psihološko osnaživanje OSI i njihovih porodica“

95,16

3.

NVO,,Brain“-Prevencijom i sistematskim tretmanom do smanjenja oboljelih od moždanog udara“

94,85

4.

NVO Udruženje roditelja „OAZA Bijelo Polje“- “Podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima “

92.14

5.

NVO ,,Multimedijal Montenegro“- “Mladi , inovativni, produktivni“

91.57

6.

NVO ,,Shark Team“- “Promovisanje principa i planova upravljanja otpadom u seoskim područijima“

89.57

7.

NVO „Bubamara“ – „Škola skijanja“

86.85

8.

NVO,,Multimedijalni studio Bijelo Polje “-  Svi jednaki svi različiti

86.71

9.

NVO,,E-Roma”- „Romi ravnopravni u društvu”

86.28

 10.

NVO „Euro Most“ – „Budi mladi ekolog”

86.28

 11.

NVO,,Cmiljače “ - ,,Izviđački odred Bijele rade“

86.00

 12.

NVO “Kan“ – „ III Guitar fest – Bijelo Polje“

85.42

 13.

NVO,, Stihom govorim“ – “Lovac Đole i trista čuda II –slikovnica“

85.14

 14.

NVO,,Romski pokret“- „Dopunska nastava za Rome“

84.42

 15.

NVO,,Djakomo Adriatic“ – „Zajedno sa medijima afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala opštine Bijelo Polje“

83.16

     

 16.

NVO,, Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac“ – “Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“

83.14

 17.

NVO “Bjelopoljski demokratski centar „- „Aktivni učenički parlametni“

82.28

 18.

NVO „Gajret“- „Tradicijom i klasikom protiv kiča i neukusa“

82.20

 19.

NVO“Udruženje za razvoj civilnog društva“-  “Prevencijom diskriminacije ka integraciji Roma u opštini Bijelo Polje“

82.14

 20.

NVO „Organizacija gluvih i nagluvih“ – „Jačanje kapaciteta organizacije gluvih i nagluvih”

82.14

 21.

NVO,,Zelena dolina Potkrajci“- „Obuka i podrška za korisnike sredstava za zaštitu bilja“

81.28

 22.

NVO,, Novi poredak “- „Sa Romima korz sport i druženje“

80.42

 23.

NVO,,Forum muslimana“ - „Festival sevdaha -nezaboravne sevdalinke“

79.20

 24.

NVO,, NITI“ –„ Izrada suvenira Bijelog Polja“

78.28

 25.

NVO „ Muzička baština“ – „Festival izvorne muzike“

77.71

 26.

 NVO“ENNISA“ – „Prevencija, najbolji izbor za žene“

77.71

 27.

NVO”Susreti škola -Sipanje”-Razvoj i unapređenje sporta u školama”

77.28

 28.

NVO,, Niti od zlata“ – „Izrada i promocija Crnogorske narodne nošnje“

76.42

 29.

NVO,, Eko centar“- „Alergene biljke i njihovi štetni uticajni na zdravlje gradjana Bijelog Polja“

74.57

 30.

 NVO“Metalic sport“ – „Klub za mlade“

74.28

 31.

NVU „Udruženje za zaštitu prava radnika lica Opštine Bijelo Polje“  - “Unapredjenje socijalne kohezije građana Bijelog Polja „Čuvaj potrošača“

73.71

 32.

NVO,, Lens Bijelo Polje“ –„ Bijelo Polje 2019“

73.00

 33.

 NVO „Probaj domaće iz Bijelog Polja“ –„ Probaj domaće iz Bijelog Polja“

70.14

 34.

NVO,,Bonton“- „Razvoj i usavršavanje plesne i modne kulture u seoskim i prigradskim školama“

69.57

 35.

NVU “Udruženje manjinskih akcionara i radnika AD TUP „Brskovo Bijelo Polje“ – „Servisi podrške članovima udrženja i njihovim porodicama u stanju socijalne potrebe“

69.28

 36.

NVU „Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom „Severna regija“ -   ,, Podizanje svijesti OSI“

65.57

 37.

NVO,, Kisele vode“ – „Aktivizam mladih na selu i zaštita rijeka“

65.14

 38.

NVO „Selo naš izbor“ - ,, Podrška razvoju poljoprivrednika u Bijelom Polju“

64.57

 39.

NVO  „Zelen kada“- „Naš biodiverzitet –naš je svijet“

62.85

 40.

NVO ,,Omladinski informativni centar“- „Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021“ 

61.14

41

NVO “Zavičajno udruženje Vraneša“ - “Rijeka znači život“

61.00

 42.

NVO „Kozmetički salon -Sefora“- „Fizioterapeut kaže da               vježbanje pomaže“

61.00

43

NVO,,  Jelovica“ -  „Aktiviraj se i volontiraj“

60.14

 44.

NVO,,Evropski omladinski centar“-“Detekcija mladih sportskih i umjetničkih talenata  “

55.14

 45.

NVO„Vratimo život selu“ – “Turistička signalizacija sjevernog dijela planine Bjelasice“  

53.85

 46.

NVO „ORION“ –„Skriveno blago“

53.00

 47.

 NVO „Eko –Bjelasica“ – „Ekološka radionica 5“

53.00

 48.

NVO„Glas tradicije, dijaloga i tolerancije“ –„Mi – i kultura“

48.42

 49.

NVO  „Sport iznad svega“ –„Perspektiva“

44.28

 50.

NVO „ Razvojni centar“ – „Doprinos razvoju kulture opštine Bijelo Polje“

37 .00

 

Ova Rang lista je konačna.

Komisija će u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste projekata donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama .

 

 

                                                                                                        Predsjednik Komisije

                                                                                                                            Saida Čikić


Rang lista prijekata NVO možete preuzeti ovdje...pdf

Odluku o raspodjeli sredstava NVO možete preuzeti ovdje...pdf

Ocjene komisije možete preuzeti ovdje...pdf