OBAVJEŠTENJE

Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

Obavještavamo zainteresovanu javnost da će se naknadna javna tribina za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za objekat - Pogon za preradu drveta - proizvodnja peleta, investitora DOO „Elas“ iz naselja Potkrajci, održati u četvrtak 28.10.2021. godine sa početkom u 12h u velikoj sali SO-e Bijelo Polje.