Od dana 25.03.2022.godine do 28.03.2022.godine doći će do izmjene režima saobraćaja u ul. Voja Lješnjaka kod OŠ ''Dušan Korać'' u dnevnom intervalu od 10.00-14.00h. Dok traje izmjena režima saobraćaj će se odvijati jednom trakom, naizmjenično. Izmjena režima saobraćaja se vrši zbog radova na izgradnji nove zgrade OŠ ''Dušan Korać''.

SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ