Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Preduzeće „HYDRO LJEŠTANICA” d.o.o. iz Podgorice, ul.Slobode br.78, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane „Lještanica”, na vodotoku rijeke Lještanice, Opština Bijelo Polje.

U  vezi  sa  navedenim  pozivamo  vas  da izvršite  uvid  u  dostavljenu  dokumentaciju  u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 12.07.2022.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Velikoj sali Skupštine Opštine Bijelo Polje, dana‚ 04.07.2022. godine, sa početkom u 10h časova.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mHe ''Lještanica''