Dana 20.08. i 21.08.2022.godine doći će do totalne obustave saobraćaja na dijelu ulice koja prolazi pored dvorišta OŠ ''Dušan Korać'', od ulice Petra II Petrovića Njegoša (spaja ulicu Petra II Petrovića Njegoša i ulicu Voja Lješnjaka) do raskrsnice sa Partizanskom ulicom, i dio Partizanske ulice od pomenute raskrsnice do mosta na rijeci Lipnici u dnevnom intervalu od 8.00h-19.00h. Izmjena režima saobraćaja se vrši zbog tradova na ikzgradnji nove zgrade O.Š. ''Dušan Korać''.

 

SEKRETARIJAT ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ