U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2023. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 146 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18, 42/20 i 23/21), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Članom 147 propisano je da u pripremi izrade Programa rada Skupštine, Služba Skupštine pribavlja predloge i mišljenja koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika Opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2023. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 19.12.2022. godine, kako bi na osnovu predloženih tema utvrdili predlog Programa rada Skupštine Opštine za 2023. godinu.

 

 

 Predsjednik

Ernad Suljević, s.r.