Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2023. godinu...pdf