Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18, 42/20 i 23/21) sazivam:

 

ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

           Sjednica će se održati 16.02.2023. godine, (četvrtak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine Opštine.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 

  1. Izbor, imenovanja i razrješenja;
  2. Zaključak kojim se Vladi Crne Gore predlažu mjere i preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na području opštine Bijelo Polje;
  3. Zaključak kojim se Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore predlažu mjere i preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na području opštine Bijelo Polje.

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                             Ernad Suljević, s.r.