Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje obavještava poljoprivredne proizvođače, držaoce – vlasnike priplodnih grla bikova i pastuva da će se licenciranje istih obaviti od 05.06. do 15.06.2023.godine prema Planu koji je sačinio Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje.

 

Kemal Alić

Sekretar za poljoprivredu


Plan licenciranja priplodnih bikova i paastuva za 2023.godinu na području Opštine Bijelo Polje...pdf

Rješenje o imenovanju Komisije za licenciranje priplodnih bikova i pastuva na području Opštine Bijelo Polje...pdf