Povodom manifestacije Dana evropske baštine 2019. JU Muzej Bijelo Polje u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore organizuje izložbu pod nazivom “ΣYNÉXEIA – CONTINUUM – TRAJANJE“.

Izložba je posvećena višedecenijskim arheološkim istraživanjima u Risnu, na lokalitetima Carine i Gradina, realizovana saradnjom Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Varšavskog univerziteta kroz međunarodni projekat Risinium prijestonica kraljice Teute.
Izložbu će otvoriti predsjednik ogranka Matice crnogorske u Bijelom Polju profesor Radomir Ilić, dok će autor izložbe dr Dejan Gazivoda predstaviti rezultate istraživanja kroz postavku dvadeset informativnih panoa i pedeset inventarskih jedinica pokretnog arheološkog fonda pronađenog tokom posljednjih pet godina sistematskih arheoloških istraživanja uz prateći katalog na crnogorskom i engleskom jeziku.


Izložba će biti otvorena u utorak 24. septembra u 19 sati u izložbenim prostorijama Muzeja Bijelo Polje, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.