Opština Bijelo Polje
Konkurs za izradu umjetničkog rješenja spomenika žrtvama otmice iz voza

 

1. Raspisivač i naručilac Konkursa je Opština Bijelo Polje

2. Predmet Konkursa

- Predmet Konkursa je izrada umjetničkog rješenja  spomenika.

- Spomen-objekat SPOMENIK  će se podići/izgraditi na Katastarskoj    parceli br. 1642 (na kojoj se planira Spomen-park), upisana u listu nepokretnosti br. 2411 KO Bijelo Polje, ulica Slobode (Ekstra zona) - izmjene i dopune DUP-a Centralne zone.

3. Učesnici Konkursa

- Konkurs je javni i anonimni.

- Na Konkursu mogu učestvovati sva kvalifikovana fizička lica.

4. Rokovi

- Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja (31.01.2013.god.) na TV SUN Bijelo Polje, oglasnoj tabli  Opštine Bijelo Polje i na sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co. me

- Učesnici Konkursa u obavezi su da predaju radove do 29.01.2014. godine do 15.00 h u arhivi Opštine Bijelo Polje ul. Slobode Bijelo Polje.

- Prijedlog izgleda idejnog rješenja predlagača može se preuzeti svakog radnog dana od 11 do 15 časova, od dana objavljivanja Konkursa, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 21.

- Radovi koji pristignu nakon utvrđenog roka predaje neće se uzimati u  razmatranje, kao ni radovi upućeni poštom.

- Stručna komisija donijeće odluku o rezultatima Konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova.

5. Stručna komisija

- Stručnu komisiju obrazovao je predsjednik Opštine.

6. Opšti kriterijumi

Kriterijumi za izbor najboljeg umjetničkog rješenja su:

-  estetičnost rješenja,

-  realnost, odnosno prepoznatljivost rješenja,

-  usklađenost rješenja sa urbanističkim uslovima, koji će biti stavljen na uvid svim učesnicima Konkursa.

7. Posebni kriterijumi

- Ostavlja se sloboda umjetnicima da za izabrano umjetničko rješenje naprave procjenu veličine nagrađenog djela u skladu sa prostornim mogućnostima.

- Sa svim tehničkim detaljima vezanim za prostor umjetnici prijavljeni na Konkurs će biti detaljno informisani.

8. Nagrada

- Naručilac će dodijeliti autoru najboljeg umjetničkog rješenja nagradu u iznosu od 700 €.

- Autor nagrađenog rada dužan je da prihvati primjedbe i sugestije stručne komisije i naručioca bez obzira na lično pravo.

- Stručna komisija zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ako ocijeni da ponuđeni radovi ne zadovoljavaju potrebne kriterijume.

9. Oprema i sadržaj konkursnog rada

- Svaki konkursni rad mora u omotu imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom u gornjem desnom uglu priloga.

- Svi prilozi konkursnog rada moraju biti upakovani u neprozirni omot sa šifrom u uglu omota i naznakom ,,Konkurs – ne otvaraj“.

- Uz konkursni rad autori su obavezni dostaviti dvije neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom ,,Konkurs – ne otvaraj“ i to:

- koverta sa naznakom ,,autor“

- koverta sa naznakom ,,adresa za povratak rada“.

- Konkursni rad treba da sadrži:

- umjetničko rješenje – spomenika.

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim Konkursom zainteresovani mogu dobiti u kancelariji br. 21, Opština Bijelo Polje, ulica Slobode, svakog radnog dana od 11 do 15 časova.