Nadzor nad izvođenjem radova I revizija glavnih projekata na izgradnji prve faze kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Opština Bijelo Polje, u daljem tekstu "Investitor", namjerava iskoristiti bespovratna sredstva dobijena iz fondova IPA, dodjeljenih 2011 godine, i " The Municipal Window of the Infrastructure Project Facility "( IPF MW ), kao i korišćenje kredita Evropske investicione banke( "Banka" ) , MNE “Water sanitation” broj 2005-0221, za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini i kanalizacione mreže sa objektima.

Aproksimativna vrijednost nabavke  iznosi 540,000 € (bez PDV-a ) .

 

Investitor poziva ponuđače da dostave zatvorene ponude za sledeći ugovor

 

 

Nadzor nad izvođenjem radova I revizija glavnih projekata na izgradnji prve faze kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

 

Opšti opis :

Sljedeći tehnički zahtjevi i specifikacije pokrivaju opseg nadzora nad radovima kao FIDIC inžinjera :

• Provjera i odobrenje svih dokumenata i revizija  projekata pripremljenih od strane izvođača radova kako bi se omogućilo naručiocu da dobije sve dozvole u vezi sa pripremama za izvođenje radova u skladu sa odredbama  Zakona o izgradnji objekata I uređenju prostora  (Sl. list broj 51/2008, 34/2011, 47/2011, 35/13, 39/13) .

• Nadzor nad arhitektonskim, građevinskim, mašinskim, električnim i radovima na automatici za izgradnju I instaliranje radova

• Provjera, nadzor i odobrenje rezervnih djelova za fiksnu i mobilnu opremu, uključujući i rad na automatici, kontrolu potrebnu za 2 godine rada nakon izdavanja sertifikata o privremenom preuzimanju u skladu sa tim zahtjevima;

•  Testiranja, puštanje u rad  i pomoć primopredaji  dokumentacije;

• Provjera i odobrenje projekta izvedenog stanja kao i priručnika upravljanja i održavanja i preuzimanje ovih dokumenata

• Tehnička pomoć tokom perioda  otklanjanja  nedostataka.

• Provjera i osiguranje usklađenosti sa  procesnim garancijama i uz garantovane operativne troškove.

Inženjer je dužan da obezbijedi  organizacionu strukturu koja će sprovoditi efikasan nadzor administativnih aktivnosti, kontrolu aktivnosti implementacije radova i efikasnu upotrebu finansijskih sredstava.

Inženjer će blisko sarađivati ​​sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, opštinom Bijelo Polje , PROCON-om, DEU, lokalnom JIP  i korisnikom, naročito o ugovornim pitanjima, u vezi napretka projekta i troškova. Tačnije, inženjer će biti odgovoran za sljedeće :

Nadmetanje za ugovore koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke koje je otvoreno za kompanije iz svih zemalja .

Da bi se kvalifikovao za dodjelu ovog ugovora, ponuđač mora da zodovolji sljedeće minimalne kriterijume:

 

a)Kriterijum podobnosti

-Ponuđač ne smije biti u konfliktu interesa. Svi ponuđači za koje se utvrdi da imaju sukob interesa će biti diskvalifikovani.

-Ponuđač će biti diskvalifikovan ukoliko je ponuđač, lice pridruženo ponuđaču, strana koju čine ponuđač ili pridruženo lice strane koju čini ponuđač, pod izjavom nepodobnosti od strane banke, na datum isteka roka za podnošenja ponuda ili posle toga.

-Lice koje nije pridruženo poslodavcu je kvalifikovano za podnošenje ponude ili učešće u tenderu u bilo kom svojstvu osim ukoliko se može dokazati da ne postoji značajan stepen zajedničkog vlasništva, uticaja ili kontrole između pridruženog lica i poslodavca.

-Da nisu isključeni kao posljedica zakona zemlje zajmoprimaoca ili zvaničnih odredbi zemlje, ili aktom o uskladjenosti Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija.

b)Istorija  neizvršenja ugovora. Dosljedna istorija  neizvršenja i/ili dobijanje parnice protiv ponuđača ili bilo kojeg partnera zajedničkog preduzeća može dovesti do odbacivanja ponude.

 

c)Finansijska sredstva.

Ponuđač mora imati najmanji godišnji promet od 1.000.000 € u poslednje 3 godine (2010-2011-2012)

 

d)Tehnički kapaciteti - reference ugovoranja

1.Uspješno obavljen najmanje 1 posao, uključujući nadzor nad PPOV u toku 5 godina prije roka podnošenja. Ugovor treba da ima uključen nadzor nad radovima za  izgradnju PPOV s minimalnim kapacitetom od 40.000 ES

2.Uspješno završena najmanje 2 ugovora o uslugama za nadzor za kanalizacionu mrežu u pet godina prije roka podnošenja. Oba ugovora bi trebala da imaju uključen nadzor nad radovima za izgradnju hidrotehničkih objekata (kanalizaciona mreža, vodovodna mreža i sl.) u minimalnoj dužini od 4 km za svaki ugovor .

3.Nadzor kao inženjer po FIDIC Žutoj knjizi ugovora relevantnih za realizaciju PPOV u 5 godina prije roka podnošenja. Ugovor mora biti uspješno završen ili u toku ( minimalni nivo završetka 60 % obračunato na vrijednost ugovora o uslugama) .

Kandidat mora da ima izvršene poslove navedene u tački c1 ) , c2 ) i c3 ) kao jedini savjetnik ili zamjenik savjetnika u udruženju/ konzorcijumu / zajedničkom ulaganju .

 

e)Tehnički kapaciteti - kadrovske reference

1. kandidat mora imati najmanje 10 stalno zaposlenih diplomiranih inženjera sa kvalifikacijama koje su relevantne za ovaj zadatak. Diplomirani inženjeri moraju biti zaposleni u kompaniji ponuđača najmanje 1 godinu prije isteka roka za podnošenje ponuda.

2. kandidat mora garantovati Ključne eksperte (projekt menadžer, stalni menadžer, procesni ekspert za PPOV, hidraulički inžinjer, mašinski inžinjer, elektronski inžinjer, arhitekta i geolog) i Ne ključni eksperti ( rukovodioci gradilista, geodeta i tehničari)

3. kandidat treba da pokaže rezervni kapacitet stalno zaposlenih diplomiranih inžinjera     ( 1 procesni inžinjer za PPOV, 1 hidraulični inžinjer, 1 građevinski inžinjer i 1 masinski  ekspert za PPOV)

 

Na koji način dobiti tendersku dokumentaciju:

Tenderska dokumentacija se može dobiti iz kancelarije na adresi naznačenoj ispod nakon   uplate bespovratnog iznosa od 300 eura.

 

Uplati izvršiti na sledeći račun banke:

DEUTSCHE BANK

(EUR, USD)

RAIFFEISEN BANK

(EUR, USD, GBP, CHF, SEK,AUD, CAD)

56A: Banka posrednik:

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT SWIFT CODE:DEUTDEFF

57A:Račun institucije :

PRVA BANKA CRNE GORE

PODGORICA

SWIFT CODE: PRVAMEPG

59:Korisnici

ME25535005130000023539

OPŠTINA BIJELO POLJE

SLOBODE BB

Bijelo Polje

56: Banka posrednik

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA

SWIFT CODE:RZBAATWW

57A: Račun institucije:

PRVA BANKA CRNE GORE

PODGORICA

SWIFT CODE: PRVAMEPG

59:Korisnici

ME25535005130000023539

OPŠTINA BIJELO POLJE

SLOBODE BB

Bijelo

Po prijemu odgovarajućeg dokaza o uplati bespovratne nadoknade, dokumentacija će bitidostavljena; bez preuzimanja odgovornosti  za gubitak ili kasnu dostavu.

Sve ponude moraju da sadrže tendersku garanciju od 20.000 € (dvadeset hiljada eura).

Ponude moraju biti dostavljene na dolje navedenu adresu do  12h 27.03.2014. nakon čega će biti otvorene u prisustvu predstavnika ponuđača koji odluče da prisustvuju.

Popis potencijalnih ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju se može pogledati na dolje navedenoj adresi.

 

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i pogledati i dobiti tendersku dokumentaciju na sljedećoj adresi:

 

Osoba za kontakt: gdin. Sanel Ljuskovic

Adresa: Slobode 5

Grad: Bijelo Polje

Poštanski kod: 50 000

Zemlja:  Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Fax: +382 (0) 50 484 793

Elektronska adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


 

Poziv za dostavljanje ponuda na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje...ENG