Crna Gora

Opština Bijelo Polje

Stručna komisija za odabir umjetničkog

rješenja spomenika žrtvama otmice iz voza

Br.:

 

Bijelo Polje, 13.02.2014.god

 

 

IZVJEŠTAJ I ODLUKA

Komisije za izbor umjetničkog rješenja spomen obilježja žrtvama otmice

iz voza u Štrpcima

 

U skladu sa propozicijama Konkursa za izradu umjetničkog rješenja spomenika žrtvama otmice iz voza u Štrpcima 1993.godine, stručna Komisija, koju je imenovao predsjednik Opštine Bijelo Polje ( 07. i 10.02.2014. godine), održala je dva sastanka na kojima su pregledani i analizirani prispjeli radovi.

Komisija je radila u sastavu:

Abaz Dizdarević, akademski slikar – predsjednik,

Imer Franca, arhitekta– član,

Zoran Obrenović, akademski vajar – član,

Tijana Gordić, akademski slikar– član,

Uglješa Prebiračević, istoričar – član

i predstavnik Opštine Dragana Karišik – viši savjetnik za zaštitu spomenika i spomen-obilježja.

Prvom sastanku Komisije prisustvovali su i predstavnici porodica otetih žrtava. Oni su pozdravili rad komisije i pojasnili da bi stradanje nevinih ljudi trebalo da izrazi umjetnički snažno rješenje koje će zračiti trajnom porukom - da se ne ponovi!

Komisija je konstatovala da je na Konkurs uredno prijavljeno pet radova i da su priloženi radovi u skladu sa opštim kriterijima: estetičnost rješenja, realnost, odnosno prepoznatljivost rješenja vizuelna kompatibilnost i izražajnost u prostoru, forma sa univerzalnom sibolikom koja snažno asocira na tragični događaj.

Svi radovi su pažljivo analizirani od strane Komisije i predstavnika porodica žrtava u cilju izbora najkopletnijeg rješenja.

 

ODLUKA

 

Nakon detaljnih razmatranja članovi Komisije su se saglasili da se o rangiranju umjetničkih rješenja izjasne po sistemu bodovanja, kao principijelnom načinu za transparentno odlučivanje. Odluka je donesena nakon što je svaki član Komisije izložio svoje viđenje i elaboraciju o svakom pristiglom radu na Konkurs.

Konačnim prikupljanjem glasova jednoglasno je odlučeno da se nagradi rješenje pod šifrom 300869 i nazivom „Sat života“. Otvaranjem šifrovanih koverti utvrđeno je da autorsko rješenje pripada akademskom vajaru Zlatku Glamočaku.

Članovi Komisije su se saglasili da je ovo rješenje u odnosu na sva pristigla rješenja, sadržavalo najkonkretniji odgovor na sami događaj. Ponuđeno rješenje se izdvojilo svojom višeslojnošdu istorijske, filozofske i likovne utemeljenosti. Evidentan je kompleksan analitičko-istraživački pristup u definiciji i prikazu događaja u Štrpcima. Stav Komisje je takođe bio da se autor najadekvatnije držao samog konteksta zadatka. Kroz savremeno konceptualizovani oblik i svedenost ponuđene forme, autor je skulpturalno ostvario kontinuitet tradicionalnog i savremenog. Rad jasno predstavlja dualizme života i smrti, dobra i zla, nevinosti i zločina... Komisija je zaključila da de odabrano rješenje stajati kao snažan svjedok dramatičnog događaja u Štrpcima i da de svojim vizuelnim porukama opominjati i odašiljati poruku generacijama, u smislu slogana porodica žrtava: „Pamtite da se ne ponovi!“.

U opisu autora je zapisano da zavisno od prostornih uslova, odnosno pozicije na koju de spomenik biti postavljen može biti visine 270cm ili viši. Spomen obilježje, nazvano “Sat života”, izvedeno je u vertikali a njegova sjenka može postati osnova za sunčani sat.

S obzirom na promišljeno i veliko zalaganje svih autora koji su svoje radove prijavili na Konkurs, te takođe iskazali profesionalan, human i emotivan odnos prema ovom nemilom događaju, Komisija podržava predlog predstavnika rodbine otetih da se organizuju izložbe pristiglih radova, jer svi zaslužuju pažnju javnosti.

Predsjednik Stručne komisije

Abaz Dizdarević