Izvršni odbor Turističke organizacije objavljuje

KONKURS

Za izradu logo-a Turističke organizacije Bijelog Polja

 

 

  • Pun naziv organizacije: Turistička organizacija Bijelo Polje
  • Skraćeni naziv organizacije je: TOBP
  • Naziv organizacije na engleskom jeziku je: Tourism organization of Bijelo Polje
  • Logo Turističke organizacije treba da odslikava prepoznatljivost Bijelog Polja u turističkom smislu (npr. Rijela Lim, bijela rada, planina Bjelasica, Djalovića Pećina, kulturne znamenitosti..)
  • Maximalno možete dostaviti 2 predloga
  • Logo Turističke organizacije treba da bude pravouglog oblika sa natpisom: '' Turistička organizacija Bijelo Polje''.
  • Izbor logo-a utvrdjuje Izvršni odbor Turističke organizacije.

Pravo na konkurs imaju diplomirani akademski slikari i grafički dizajneri.

Nagrada za izabrani logo Turističke organizacije Bijelo Polje je 500 eura.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti:

-elektronsku kopiju štampanog primjerka logo-a u boji i u crno-bijeloj boji, obavezno u zatvorenoj koverti.

Primjerak dostaviti najkasnije do 01.Februara 2016.god. lično u prostorijama Stručne Službe Turističke organizacije Bijelo Polje ili na adresu Turističke Organizacije Bijelo Polje:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BIJELO POLJE

Ul. Nedeljka Merdovića bb, Sportska hala Nikoljac 84 000 Bijelo Polje.

Sa naznakom: Za javni oglas za izradu logo-a Turističke organizacije Bijelog Polja.

 

Direktorica

Violeta Obradović