U sklopu projekta „Uspostavljanje Regionalnog biznis centra sa Biznis inkubatorom na Sjeveroistoku Crne Gore“, koji realizuje Opština Berane u partnerstvu sa Opštinama Plav, Andrijevica, Rožaje, Bijelo Polje i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Regionalni biznis centar Berane raspisuje

KONKURS

 

Za prijem u program podrške „Regionalnog biznis centra sa Biznis inkubatorom“ d.o.o. Berane

CILJ KONKURSA

Cilj Konkursa je da se zainteresovani potencijalni i već postojeći preduzetnici uključe u program podrške  „Regionalnog  biznis  centra  sa  Biznis  inkubatorom“  koji  pored  prostorne  i  tehničko- tehnološke podrške podrazumijeva i konsultantnsku podršku u razvoju biznisa.

1.   INKUBACIONE USLUGE KOJE NUDI RBC BERANE

Iznajmljivanje poslovnog prostora

Stanari RBC Berane, to jest Biznis Inkubatora imaju pravo koristiti poslovni prostor do maksimalno 5 godina, ukoliko se bave djelatnostima koje predstavljaju programske ciljeve inkubatora. Subvencija za korišćenje poslovnog prostora iznosi 100% u prvoj godini, u drugoj 65%, u trećoj 45% i četvrtoj 25%. Ukoliko neko od stanara ostane u programu podrške i u 5-toj godini, mora platiti 100% tržišne vrijednosti usluga inkubatora. Kao osnova za izračunavanje iznosa subvencije za korišćenje poslovnog prostora na koju stanari inkubatora imaju pravo, koristiće se prosječna tržišna cijena zakupa kvadratnog  metra  prostora  u  datoj  godini  u  Beranama,  to  jest  dijelu  grada  u  kojem  se  nalazi Inkubator.

 

Prioritet će imati novoosnovana proizvodno-uslužna preduzeća, koja prilikom proizvodnje ne proizvode buku, i vode računa o očuvanju životne sredine.

 

Takođe će  se  razmatrati  i preduzeća  koja  su u prethodnoj  godini  izmirila sve  poreske obaveze,

pružajući relevatne dokaze o tome.

 

Podrška koja se nudi potencijalnim korisnicima uključuje sledeće sadržaje:

 

-   Iznajmljivanje i korišćenje opreme

-   Organizovanje treninga i seminara za korisnike podrške

-   Korišćenje sale za sastanke/treninge

-   Korišćenje Interneta, telefona, faxa

-   Organizacionu i savjetodavnu pomoć

-   Promociju na zajedničkoj web stranici


2.    PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

 

-   Na konkurs mogu da se prijave fizička i pravna lica sa teritorije gradova osnivača i to: Berane,

Bijelo Polje, Rožaje, Andrijevica i Plav.

-   Mala preduzeća i/ili radnje koje se bave proizvodnjom ili uslugama čiji datum osnivanja nije

stariji od 12 mjeseci na datum podnošenja prijave.

-           Prednost će imati fizička ili pravna lica čiji proces rada ispunjava ekološke standarde i ne ugrožava rad ostalih stanara.

 

3.   DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Fizička lica koja u momentu konkurisanja nemaju registrovani biznis:

 

-   prijava na konkurs

-   biznis plan

-   radna biografija

-   uvjerenje iz suda da se protiv učesnika na konkursu ne vodi sudski postupak

 

Fizička ili pravna lica koja u momentu konkurisanja imaju registrovani proizvodni ili uslužni biznis a registrovana su u proteklih 12 mjeseci:

 

-   prijava na konkurs

-   biznis plan

-   izvod iz registra privrednih subjekata

-   potvrda poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima

-   uvjerenje iz suda da se protiv učesnika na konkursu ne vodi sudski postupak


4.   PREDAJA DOKUMENTACIJE

 

Obrazac prijave učesnik na konkursu može lično da preuzme u RBC Berane, Rudeš bb, Berane ili na web stranici RBC-a www.rbcberane.me

 

Prijava sa potpunom dokumentacijom se može predati u prostorijama RBC Berane, ili putem pošte,

adresa: Rudeš bb, 84300, Berane.

 

5.   ROK ZA PREDAJU

 

Rok za predaju dokumentacije je 20 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

6.   IZBOR STANARA ZA "REGIONALNI BIZNIS CENTAR“ BERANE

 

Odluku o prihvatanju prijava za ulazak u podršku RBC Berane, to jest Biznis inkubator vrši Komisija, odnosno Odbor direktora RBC Berane.

 

Sve dodatne informacije i objašnjenja mogu se dobiti lično u "Regionalnom biznis centru i biznis inkubatoru" Berane, adresa: Rudeš bb, 84300 Berane ili putem telefona +382 68 896 985, sve do datuma zatvaranja konkursa.

 

 


 

Oglas  u pdf formatu možete preuzeti ovdje...pdf