Komisija za raspodjelu novčanih sredstava nevladinim organizacijama 2019.god. na osnovu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija(“Sl.list Crne  Gore-opštinski propisi”, br.004/17) i Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2019.godinu, usvojila je : PRELIMINARNU RANG LISTU PROJEKATA

 

PRELIMARNA RANG LISTA PROJEKATA

 

Broj

Naziv NVO

Bodova

1.

NVO ,,Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac“ – ,,Rukama do svjetlosti“

97.00

2.

NVO,, Opštinsko udružemje multiple skleroze Bijelo Polje“- “- ,,Psihološko osnaživanje  OSI i njihovih porodica“

95,16

3.

NVO,,Brain“-Prevencijom i sistematskim tretmanom do smanjenja oboljelih od moždanog udara“

94,85

4.

NVO Udruženje Udruženje roditelja „OAZA Bijelo Polje“ Podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima

92.14

 5.

NVO,, Multimedijal Montenegro -“ Mladi , inovativni, produktivni“-

91.57

 6.

NVO,, Shark Team“ Promovisanje principa i planova upravljanja otpadom u seoskim područijima“

89.57

 7.

NVO „Bubamara“ – „Škola skijanja“

86.85

  8.

NVO „E – Roma“ Romi ravnopravni u društvu

86.28

   9.

NVO,,Multimedijalni studio bijelo Polje “-  Svi jednaki svi različiti

86.71

 10.

NVO „Euro Most“ –Budi mladi ekolog

86.28

 11.

NVO,,Cmiljače “ - ,, Izviđački odred Bijele rade“

86.00

 12.

NVO“Kan“ – „ III Guitar fest – Bijelo Polje“

85.42

 13.

NVO,, Stihom govorim“ – Lovac Đole i trista čuda II –slikovnica“

85.14

 14.

NVO,,Romski pokret“-„Dopunska nastava za Rome“

84.42

 15.

NVO,, Djakomo Adriatik“ –„ Zajedno sa medijima afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala opštine Bijelo Polje“

83.16

 16.

NVO,, Udruženje paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac“ –Osposobljavanje i zapošljavanje žena sa invaliditetom u Zaštitnoj radionici“

83.14

 17.

NVO ,“Bjelopoljski demokratski centar „-Aktivni učenički parlametni“

82.28

 18.

NVO „Gajret“Tradicijom i klasikom protiv kiča i neukusa“

82.20

 19.

NVO“Udruženje za razvoj civilnog društva“ Prevencijom diskriminacije ka integraciji Roma u opštini Bijelo Polje“

82.14

 20.

NVO „Organizacija gluvih i nagluvih“ Jačanje kapaciteta organizacije gluvih i nagluvih

82.14

 21.

NVO,, Zelena dolina Potkrajci“ Obuka i podrška za korisnike sredstava za zaštitu bilja“

81.28

 22.

NVO,, Novi poredak “- „Sa Romima korz sport i druženje“

80.42

 23.

NVO,, Forum muslimana“- „Festival sevdaha –nezaboravne sevdalinke“

79.20

 24.

NVO,, NITI“ –„ Izrada suvenira Bijelog Polja“

78.28

 25.

NVO,, Susreti škola -Sipanje“ Razvoj i unapredjenje sporta u školama   

77.28

 26.

 NVO“ENNISA“ –„Prevencija, najbolji izvor za žene“

 77.71

 27.

NVO „ Muzička baština“ –„Festival izvorne muzike“

77.71

 28.

NVO,, Niti od zlata“ – „Izrada i promocija crnogorske narodne nošnje“

76.42

 29.

NVO,, Eko centar“- Alergene biljke i njihovi štetni uticajni na zdravlje gradjana Bijelog Polja“

74.57

 30.

 NVO“Metalic sport“ – „Klub za mlade“

74.28

 31.

NVU „Udruženje za zaštitu prava radnika lica Opštine Bijelo Polje“  - Unapredjenje socijalne kohezije građana Bijelog Polja „Čuvaj potrošača“

 73.71

 32.

NVO,, Lens Bijelo Polje“ –„ Bijelo Polje 2019“

73.00

 33.

 NVO „Probaj domaće iz Bijelog Polja“ –„ Probaj domaće iz Bijelog Polja“

 70.14

 34.

NVO,, Bonton“- „Razvoj i usavršavanje plesne i modne kulture u seoskim i prigradskim školama“

69.57

 35.

NVU Udruženje manjinskih akcionara i radnika AD TUP „Brskovo Bijelo Polje“ – „Servisi podrške članovima udrženja i njihovim porodicama u stanju socijalne potrebe“

69.28

 36.

NVU  Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom „Severna regija“ -   ,, Podizanje svijesti OSI“

 65.57

 37.

NVO,, Kisele vode“ – „Aktivizam mladih na selu i zaštita rijeka“

65.14

 38.

NVO „Selo naš izbor“,, Podrška razvoju poljoprivrednika u Bijelom Polju“

64.57

 39.

NVO  „Zelena kada“- „Naš biodiverzitet –naš je svijet“

62.85

 40.

NVO,, Omladinski informativni centar“- „Podrška LPA u oblasti invalidnosti za period 2017-2021“ 

61.14

 41.

NVO,,  Jelovica“ -  „Aktiviraj se i volontiraj“

60.14

 42.

NVO „Kozmetički salon -Sefora“- „Fizioterapeut kaže da vježbanje pomaže“

61.00

 43.

NVO,,  Evropski omladinski centar“    - Detekcija mladih,sportskih i umjetničkih talenata  “

55.14

 44.

NVO „ Vratimo život selu“ –Turistička signalizacija sjevernog dijela planine Bjelasice“  

 53.85

 45.

NVO „  ORION“ –„Skriveno blago“

53.00

 46.

 NVO „Eko –Bjelasica“ –„Ekološka radionica 5“

53.00

 47.

NVO“ Zavičajno udruženje Vraneša“ -“Rijeka znači život“

61.00

 48.

NVO „ Glas tradicije , dijaloga i tolerancije“ –„Mi – i kultura“

48.42

 49.

NVO  „Sport iznad svega“ –„Perspektiva“

44.28

 50.

NVO „ Razvojni centar“ – „Doprinos razvoju kulture opštine Bijelo Polje“

37 .00

 

Uputstvo o pravnom sredstvu. Na Preliminarnu rang listu projekata učesnici Konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama..

 

                                                                                                             Predsjednica Komisije

                                                                                                                Saida Čikić


 

Skeniranu preliminarnu listu mo\ete preuyeti ovdje ... pdf