Help-Hilfe zur Selbsthilfe u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije ministarstva unutrasnjih poslova Crne Gore je započeo u maju 2019.godine realizaciju projekta “Prevencija katastrofa  u Crnoj Gori “.

Zahvaljujući Aktion Deutschland Hilft-u, odobrena je donacija za ovaj projekat, koji nudi podizanje kapaciteta u prevenciji katastrofa  i smanjenju šteta u opštinama Kotor, Herceg Novi,Tivat,Niksic i Bijelo Polje.

Jedna od planiraniranih aktivnosti je i obuka lica u trajanju od 30 dana za vatrogasca kao podrsku vatrogasnim sluzbama kod kojih se sprovodi obuka ili prema planu i potrebama Direktorata za vanredne situacije MUP CG.

Prijavni formular služi za odabir lica, zainteresovanih za obuku koja ce proci obuku za vatrogasca u trajanju od 30 dana kod izabrane Sluzbe zastite i spasavanja,odnosno vatrogasne jedinice. Na osnovu navedenih podataka vršiće se odabir korisnika / stažista u dogovoru i u skladu sa potrebama Direktorata za vanredne situacije MUP CG.

Prijava zainteresovanih trajace u periodu od 22.07-28.07/2019.godine. Uz prijavni formular dostaviti i kopiju licne karte kao i broje tekuceg racuna i naziv banke kod kojeg je otvoren.

Prijamni formolar mo\ete preuyeti ovdje...doc