PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

  

1. Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021.godine stavljen je na javnu raspravu Zaključkom br.01-1032 od  29.11.2019.godine, koji je donio predsjednik Opštine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 29.11. do 16.12.2019.godine.

2. Nacrt Plana će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.

3. Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine - velika sala, 16.12.2019.godine, sa početkom u 10,ooh.

4. Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje

5. Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje ul.Slobode bb, ili u elektronskoj formi na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 16.12.2019.godine.

6. Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

 

SEKRETARIJAT  ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU


CRNA GORA

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

 

daje na javnu raspravu

      Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021.godine

 i upućuje

JAVNI POZIV

 

Gradjanima, naučnoj  i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama

da se

uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021.godine.

 

Broj:04/1-12231

Bijelo Polje, 29.11.2019.godine.


Zaključan o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021.godine možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2020-2021. godine možete preuzeti ovdje...pdf