Razvojni cilj programa “Integrisani razvoj koridora rijeka Save i Drine” jeste poboljšanje zaštite od poplava i omogućavanje saradnje u prekograničnim područjima koja pripadaju slivovima i koridorima rijeka Save i Drine. U Crnoj Gori će se projekat implementirati u opštinama: Berane, Bijelo Polje, Gusinje i Plav.  Projekat će obuhvatiti izgradnju multifunkcionalnih  obaloutvrda na rijekama Lim i Grnčar.

Procedure i pravila Svjetske Banke, kod ovakve vrste projekata, obavezuju uspostavljanje žalbenog mehanizma kako bi se adekvatno zadovoljile potrebe, zahtjevi, i očekivanja, različitih grupa koje su pogođene, ili mogu biti pogođene,  kroz realizaciju projekta.

Pored navedenog,  cilj uvođenja žalbenog mehanizma je i da se: poveća transparentnost i odgovornost, pomogne unapređenju samog projekta, kao i da se smanji rizik od štetnog ekološkog i socijalnog uticaja projekta.

Svjetska banka očekuje od projekta da uspostavi žalbeni mehanizam u što ranijoj fazi razvoja projekta kako bi se omogućilo blagovremeno, i proaktivno uticalo, na rješavanja evenutalnih sporova.

Žalbeni mehanizam uključuje sve vrste pritužbi i eventualne prijedloge u vezi sa implementacijom projekta i omogućava rješavanje individualnih žalbi tokom cijelog trajanja realizacije projekta. Time će se obezbijediti kontinuirano dobijanje povratnih informacija o projektu i  pod-projektima. Žalbeni mehanizam će biti dostupan svima koji su pogođeni implementacijom projekta i primijenjivaće se na sve aktivnosti, a odnosiće se na sve lokalne zajednice na koje projektne aktivnosti utiču i to:

-fizičko/pravno lice direktno pogođeno projektom,

-potencijalni korisnici projekta,

-fizičko/pravno lice direktno pogođeno projektom kroz otkup zemljišta i raseljavanje,

-zainteresovane strane – lica koja imaju interes u vezi sa projektom, i stanovnici/zajednice koje imaju interes i/ili su pogođeni projektnim aktivnostima.

 Kako  fuknkcioniše žalbeni mehanizam?

Ukoliko imate pritužbe ili prijedloge u vezi sa implementacijom projekta, potrebno je popuniti Žalbeni formular (elektronski ili fizički), poslati ga na mail ili ga odložiti u kutiji koja će biti postavljena u prostorijama Opštine Bijelo Polje.

Priložene žalbe biće proslijeđene upravnoj jedinici za implementaciju projekta i biće procesuirane u što kraćem vremenskom periodu.

Napomena: Žalbe mogu biti potpisane ili anonimne.


Žalbeni formular...pdf

Žalbeni formular....word