Svjetska banka (SB) je opredijelila sredstva za finansiranje Regionalnog programa integrisanog razvoja koridora Save i Drine (SDIP), koji je usmjeren na unaprjeđenje zaštite od poplava i omogućavanje prekogranične saradnje u upravljanju vodama u koridoru Save i Drine. SDIP će biti implementiran tokom narednih 10 godina, na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Konkretno, pod-komponenta ovog programa koja će biti implementirana u Crnoj Gori je usmjerena na unaprjeđenje upravljanja slivovima rijeka Lim i Grnčar, kao i na radove koji se odnose na implementaciju mjera za zaštitu od poplava u slivu rijeke Lim, kako bi se ublažili rizici od plavljenja i promovisalo održivo korišćenje prirodnih resursa (Projekat). Pod-projekat obuhvata izvođenje radova u opštinama Berane, Bijelo Polje, Plavu i Gusinju. Projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Ministarstvo), u saradnji sa svojom Jedinicom za implementaciju projekta (PIU).

Okvirna politika preseljenja (RPF) je pripremljena za potrebe Projekta početkom 2020. godine kako bi se definisali principi preseljenja, načini organizacije i definisali kriterijumi koji će se primjeniti na potprojekte tokom implementacije Projekta, uzimajući u obzir važeću legislativu Crne Gore i okvirnu politiku SB u oblasti životne sredine i društva, specifično Ekološki i socijalni standard 5: „Otkup zemljišta, ograničenje upotrebe zemljišta i prinudno preseljenje“ (ESS5) .

Predmetni RRA ima za cilj da pokaže usklađenost procesa sa Okvirom zaštite životne sredine i društva SB, kao i da predstavi rezultate procesa eksproprijacije u odnosu na socio-ekonomske uticaje na lica pogođena projektom (PAP).


Izvještaj o preseljenju i provjeri usaglašenosti u Opštini Bijelo Polje...pdf

Izvještaj o preseljenju i provjeri usaglašenosti u Opštini Bijelo Polje (na engleskom)...pdf