Na osnovu člana 2 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 010/22), Komisija za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini,  d o n i j e l a    j e

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike

  1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za podršku mladom preduzetništvu u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura, sa budžetske pozicije 431-9-3-8, dodjeljuju se:

Broj

Ime i prezime preduzetnika/naziv biznis plana

Broj bodova

Iznos novčane podrške

1.      

Biznis plan: Dječija igraonica – rođendaonica Dreamland

Preduzetnik: Nenad Vuković

54,0

 

5000,00 €

2.      

Biznis plan: „Dimljena marinirana riba“

Preduzetnik: Marija Nedović

52,0

 

4280,92€

3.      

Biznis plan: Turistički info – bar „Vraneš“

Preduzetnik: Božo Kljajević

51,0

4300,00€

4.      

Biznis plan: Butik „New Fashion“

Preduzetnik: Damir Martinović

46,6

4050,00€

5.      

Biznis plan: HASHTAG

Preduzetnik: Haris Numanović

45,8

 

3968,10€

6.      

Biznis plan: Perionica Kovačević

Preduzetnik: Lazar Kovačević

44,6

 

3127,80€

7.      

Biznis plan: Uramljivanje i kaširanje

umjetničkih slika i ogledala

Preduzetnik: Amel Crnovršanin

43,4

 

3928,69€

8.      

Biznis plan: Restoran i kafe bar „Na obali“

Preduzetnik: Ećo Amer

42,6

 

3500,00€

9.      

Biznis plan: Frizerski salon

Preduzetnik: Alan Grbović

42,0

3326,00€

 

 

  1. Ova Odluka  je konačna.
  2. Ova Odluka biće objavljena na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini raspisala je Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata za mlade preduzetnike dana 11. 10. 2022. godine. Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv bio je 30 dana od dana objavljivanja.

Na navedeni javni poziv u naznačenom roku prispjelo je 11 prijava. Od ukupnog broja prispjelih prijava 9 je ispunjavalo kriterijume javnog poziva i pozitivno je ocijenjeno, a 2 prijave nijesu bile prihvatljive u skladu sa kriterijumima Javnog poziva.

Pozitivno ocijenjene prijave su prikazane u tabelarnom prikazu dispozitiva ove odluke.

Prijave koje nijesu prihvatljive za finansiranje u skladu sa kriterijumima Javnog poziva za realizaciju aktivnosti predviđenih biznis planom su:

  1. Biznis plan: Proizvodnja stolova sa epoksi smolom – preduzetnik Adi Kajević;
  2. Biznis plan: Izrada pločastog namještaja – preduzetnik Miloš Šćekić.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

                                                                       

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Haris Malagić


Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini...pdf