Na osnovu člana 2 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 010/22), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini,                            d o n i j e l a    j e

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu za 2022. godinu

 1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za podršku ženskom preduzetništvu, u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura, sa budžetske pozicije 431-9-3-7, dodjeljuju se:

Broj

Ime i prezime preduzetnice/naziv biznis plana

 

Broj bodova

Iznos novčane podrške

1.      

Biznis plan: Digitalna arhiva

 

Preduzetnik: Zerina Alibašić

56,2

4900,00 €

2.      

Biznis plan: Proizvodnja sokova od organski proizvedenog voća

Preduzetnik: Zorica Vojinović

55,6

 

4885,00 €

3.      

Biznis plan: „GREEN STR“

 

Preduzetnik: Amra Spahić

53,4

4849,99 €

4.      

Biznis plan: Sušara za voće i povrće

 

Preduzetnik: Ernada Kolić

52,6

4725,93 €

5.      

Biznis plan: DOO „DZENY COMPANY“

 

Preduzetnik: Arnela Spahić

51,2

4650,00 €

6.      

Biznis plan: Personalizovani dekorisani posteri, štampa na šoljama

 

Preduzetnik: Selma Hajdarpašić

49,0

4537,50 €

7.      

Biznis plan: Lasersko rezanje, graviranje, štampa na različitim materijalima – B design

 

Preduzetnik: Sibila Bećirović

47,0

 

4235,00 €

8.      

Biznis plan: Uslužno cijeđenje i organska proizvodnja cijeđenih sokova

 

Preduzetnik: Sabina Kolić

45,2

4000,00 €

9.      

Biznis plan: Frizerski salon „Sanja“

 

Preduzetnik: Sanja Sekulić

45,0

4000,00 €

 1.  

Biznis plan: Farma koka nosilja „Rudić“

 

Preduzetnik: Milica Rudić

44,0

4092,00 €

 1.  

Biznis plan: Unapređenje poslovanja SMART ELOKSIR DOO

 

Preduzetnik:Aldijana Šukurica

44,0

4000,00 €

 1.  

Biznis plan: Nermina kreativna radionica

 

Preduzetnik: Nerma Omerović Ramović

39,2

3284,00 €

 1.  

Biznis plan: Proširenje frizersko kozmetičkog salona Nermina nails (tretmani tijela)

 

Preduzetnik: Nermina Fetahović

39,0

2504,10 €

 1.  

Biznis plan: Cvjećara – „KUĆA CVIJEĆA“

 

Preduzetnik: Aida Idrizović

34,8

2493,36 €

 

 1. Ova Odluka  je konačna.
 2. Ova Odluka biće objavljena na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

Obrazloženje

Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini raspisala je Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu dana 11. 10. 2022. godine. Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv bio je 30 dana od dana objavljivanja.

Na navedeni javni poziv u naznačenom roku prispjelo su 22 prijava. Od ukupnog broja prispjelih prijava 14 je ispunjavalo kriterijume javnog poziva i pozitivno je ocijenjeno, a 8 prijava nije bilo prihvatljivo u skladu sa kriterijumima Javnog poziva.

Pozitivno ocijenjene prijave su prikazane u tabelarnom prikazu dispozitiva ove odluke.

Prijave koje nijesu prihvatljive za finansiranje u skladu sa kriterijumima Javnog poziva za realizaciju aktivnosti predviđenih biznis planom su:

 1. Biznis plan: „Kvalitetno pružanje fizioterapeutskih usluga“ – preduzetnica Drobnjak Dobrinka;
 2. Biznis plan: Prodaja voća i povrća – preduzetnica Larisa Ćatović;
 3. Biznis plan: Organska proizvodnja jabuka i šljiva – Enisa Hasković;
 4. Biznis plan: Računovodstvena agencija, za obradu finansijskih podataka za firme sa kojima će agencija poslovati, obračuni zarade, obračuni PDV-a i izrada finansijskog iskaza klijentima – preduzetnica Mirela Mekić;
 5. Biznis plan: Keramičke usluge (ugradnja) – preduzetnica Milena Rudić;
 6. Biznis plan: „Novi plan za moj biznis“ – preduzetnica Arnela Ramčić;
 7. Biznis plan: Proizvodnja sokova i voća – preduzetnica Maja Drobnjak,;
 8. Biznis plan: O.O. OKANO ŠPED – preduzetnica Mucević Almina.

 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

 

                                                                                                                                                    

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Haris Malagić


Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu za 2022.godini...pdf