Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 2. i člana. 63 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG“ – opštinski propisi br.34/11), s  a  z  i  v a  m

 

 

              XXI (dvadeset prvu) sjednicu Skupštine Opštine Bijelo Polje, za 08.10.2013 godine (utorak) sa početkom u 9 časova u velikoj sali  Skupštine Opštine.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED 

 

 

Zapisnici sa XVIII,  XIX  i XX sjednice Skupštine Opštine

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje;
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Parking servis“ Bijelo Polje;
 4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju stambeno -  poslovnih objekata u Nikoljcu koje gradi Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju;
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti;
 6. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 7. Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine opštine Bijelo Polje donešenih na sjednici 27.12.2012 godine, radi sprovođenja neophodnih procedura za proglašenje Biznis zone u Bijelom Polju;
 8. Prijedlog Odluke o proglašenju Biznis zona na području Opštine Bijelo Polje;
 9. Prijedlog Odluke o olakšicama za privredna društva i preduzetnike koji posluju u okviru Biznis zona;
 10. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), načinu zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja;
 11. Prijedlog Programa podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Bijelo Polje;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe;
 13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JPKSD”Lim”o kreditnom zaduženju;
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Lim”Bijelo Polje;
 15.  Prijedlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću vodovod “Bistrica”Bijelo Polje;
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu obračunavanjai plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Bijelo Polje;
 17. Plan zaštite i spašavanja od poplava Opštine Bijelo Polje;
 18. Prijedlog Lokalnog energetskog plana;
 19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Parking servis“ Bijelo Polje;
 20. Prijedlog Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Bijelo Polje;
 21. Prijedlozi  Odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
 22. Izbori, imenovanja i razrješenja;
 23. Odbornička pitanja i odgovori.

 

 

Napomena:  Materijali pod tačkama 3,7,8 i 9  naknadno će Vam biti dostavljeni.

U slučaju spriječenosti da prisustvujete sjednici, potrebno je da obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

 SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r


Ovdje možete preuzeti propratni material za XXI sjednicu SOBP...rar