POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 11/25/2019
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 12/05/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu   ELABORAT  
Obavještenje o donijetom rješenju   Rješenje