PROGRAM
JAVNE  RASPRAVE

Nacrt Programa uređenja prostora za 2014.godinu, stavljen je na javnu raspravu zaključkom br. 428, od 03.12.2013.god. koji je donio predsjednik Opštine Bijelo Polje. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 06.12.2013. godine do 21.12.2013. godine.

Nacrt Programa objaviće se na internet sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me

Javni uvid u Nacrt Programa, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 33. na drugom spratu.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta naznačenog Programa, održaće se u sali SO-e Bijelo Polje, dana 17.12.2013. godine sa početkom u 12 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje.

 

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj, Ulica slobode bb. Bijelo Polje, ili na e-mail: urbanizambp©t-com.me,  zaključno sa  18.12.2013.godine.

 

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će se sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ


Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2014. godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Nacrta Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2014.godinu možete preuzeti ovdje...pdf