OPŠTINA BIJELO POLJE

daje na

javnu raspravu

PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POŽARA

i upućuje

J A V N I   P O Z I V

 

građanima, nevladinim organizacijama, naučnim i stručnim institucijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama, zajednicama i pojedincima da se:

*Uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Plana za zaštitu i spašavanje od požara.

Komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije na Plan za zaštitu i spašavanje od požara mogu se dostaviti Opštini Bijelo Polje, na adresu: Radna grupa za izradu Plana za zaštitu i spašavanje od požara, 84000 Bijelo Polje, ul. Slobode bb, tel/fax: 050-432-630 ili e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javna rasprava o Planu za zaštitu i spašavanje od požara trajaće od 24. februara do 24 marta 2016. godine.

 


 

P  R  O  G  R  A  M
ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE
O PLANU ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POŽARA

1. Javna rasprava o Planu za zaštitu i spašavanje od požara trajaće 30 dana, od dana objavljivanja ovog dokumenta na internet stranici Opštine Bijelo Polje, bijelopolje.co.me

2. Javna rasprava se organizuje na sledeći način:

1. Postavljanjem Plana za zaštitu i spašavanje od požara na web sajt Opštine Bijelo Polje i upućivanjem javnog poziva građanima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, naučnim i stručnim institucijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu, i da daju svoj doprinos u razmatranju Plana.

2. Dostavljanjem Plana javnim ustanovama, naučnim i stručnim institucijama, nevladinim organizacijama i strukovnim udruženjima koja se bave u aksidentnim situacijama.

Javnu raspravu će sprovesti Opština Bijelo Polje, Radna grupa za izradu Plana zaštite i spašavanja od požara i Tim za upravljanje u vanrednim situacijama. Nacrt Plana za zaštitu i spašavanje od požara možete preuzeti na web sajtu Opštine bijelopolje.co.me.

Centralna javna rasprava će se održati 18.03.2016. godine u 10:00 časova u skupštinskoj Sali (zgrada opštine).

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi Opštini Bijelo Polje na adresu: Radna grupa za izradu Plana za zaštitu i spašavanje, 84000 Bijelo Polje, ul.Slobode bb, tel/fax:  050-432-630 ili e-mail: opšOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Dokumenta koja se tiču plana za zaštitu spašavanja od požara možete pogledati ovdje...pdf