Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG’’, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/10, 35/13 i 33/14), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG“ – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu, br.01-939 od 15.11.2019.godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje:

 

PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE

 o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu i upućuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu.

Javna rasprava o Nacrtu programa će trajati 15 (petnaest) dana i to od 15.11.2019.do 30.11.2019.godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na e-mail: urbanizam©bijelopolje.co.me,  zaključno sa  30.11.2019.godine.

Nacrt Programa objaviće se na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

Javni uvid u Nacrt Programa, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 33 na drugom spratu.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta naznačenog Programa, održaće se u zgradi Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala), dana 25.11.2019. godine sa početkom u 13 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA


Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu možete preuzeti ovdje.... pdf

Nacrt Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2020.godinu možete preuzeti ovdje.... pdf