Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 018/23-753 od 19.05.2023. godine Sekretarijat za poljoprivredu je objavio Program javne rasprave, na osnovu kojeg je sačinio :

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023.godinu

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01 –018/23-753 od 19.05.2023. godine utvrdio Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu, i obavezao Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje, da, shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 19.05.2023. do 05.06.2023. godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za poljoprivredu da sprovede javnu raspravu prema odredbama koje su sastavni dio Zaključka
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Programom Javne rasprave i Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje i učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za poljoprivredu Opštine B.Polje, postupajući po zaključku Predsjednika Opštine je:

  • Javnu raspravu održao u trajanju od 19.05.2023, do 05.06.2023.  godine
  • Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu i predmetni zaključak Predsjednika objavio na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me.
  • Informacija o Javnoj raspravi je objavljena na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me , sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu Javnu raspravu o Nacrtu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu održao u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 05.06.2023. godine sa početkom u 12:00 h.
  • U sklopu programa Javne rasprave pozvali su se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije i ostali zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama i sl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Programa bio što kvalitetniji.
  •  Programom Javne rasprave pozvani subjekti su obaviješteni da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju Sekretarijatu za poljoprivredu, Sportski centar “Nikoljac”, Bijelo Polje, ili na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Na centralnoj Javnoj raspravi koja je održana 05.06.2023. godine, pored predstavnika Sekretarijata za poljoprivredu, predstavnika Sekretarijata za preduzetništvo i  Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj bilo je prisutno dvanaest građana – poljoprivrednika, ukupno dvadesetosam prisutnih (dvanaest poljoprivrednika i dvadesetosam predstavnika Opštine B.Polje.

VD Sekretara Sekretarijata za poljoprivredu Kemal Alić, je ukratko predstavio Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023.godinu, a komentari, sugestije, prijedlozi i zamjerke na isti, prisutni su davali u toku i nakon njegovog izlaganja i o svemu predočenom se vodila konstruktivna i živa rasprava. Osim sekretara Sekretarijata, Javnoj raspravi iz Sekretarijata za poljoprivredu je prisustvovao pomoćnik sekretara Sekretarijata, rukovoditeljka Sektora za poljoprivredu, tri Savjetnika za poljoprivredu, jedan Savjetnik za vodoprivredu, kao i rukovoditeljka Sektora za vodoprivredu.

Na bazi Nacrta Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu, sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu, koji će biti upućen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radi dobijanja saglasnosti i mišljenja o istom, a nakon toga i SO Bijelo Polje na usvajanje.

Prilog ovom izvještaju čini tabela u kojoj su komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi, kao i odgovori predstavnika Sekretarijata za poljoprivredu, koji je sproveo javnu raspravu o predmetnom dokumentu.

 

Bijelo Polje, jun 2023. godine

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU


 

Prilog: Komentari, sugestije, primjedbe, prijedlozi i odgovori na iste sa Javne rasprave o Nacrtu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2023.godine

Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge

Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi

Odgovori

Hasanović Ildan – Dobrakovo

 

1. Da li jedan poljoprivrednik može konkurisati samo za dvije podsticajne mjere Programa

2. Smatra da subvenciju plastične folije za plastenike treba vratititi na iznos 100% subvencije na cijenu koštanja

3. Zašto se besplatni plastenici dodjeljuju istim korisnicima i onima koji već posjeduju plastenike

1.Jedan poljoprivrednik može konkurisati samo za dvije mjere, iz razloga, da bi što veći broj poljoprivrednika ostvario pravo na različite subvencije

2. Sekretarijat smatra da i oni poljoprivrednici koji mijenjaju plastičnu foliju na već postojećim plastenicima treba da ostvare subvenciju od 50% subvencije na cijenu koštanja

3. To su pitanja za MPŠV i Sekretariajt za ruralni I održivi razvoj

Izo Mekić – Rasovo

 

1.Pohvalio rad i podsticajne mjere Sekretarijata, pohvalio podjelu bivšeg Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj na dva zasebna, pohvalio činjenicu da je podsticajna mjera subvencije troškova prevoza seoskog stanovništva prebačena na novi Sekretarijat za preduzetništvo

2.Smatra da subvenciju plastične folije za plastenike treba vratititi na iznos 100% subvencije na cijenu koštanja

3. Pita za ovogodišnju cijenu maline, hoće li biti otkupa i u kakvoj će situaciji biti malinari 4. Da li može ostvariti subvenciju za solarne panele

5. Smatra da su druge Opštine bile izdašnije u pomoći poljoprivrednicima u vidu besplatnog dodjeljivanja stada ovaca itd

1. Sekretarijat zahvalio na riječima hvale koje je uputio ovom Sekretarijatu

2. Sekretarijat smatra da i oni poljoprivrednici koji mijenjaju plastičnu foliju na već postojećim plastenicima treba da ostvare subvenciju od 50% subvencije na cijenu koštanja

3. Prošlogodišnja cijena za malinu je bila preko 4€/kg, što je bila dobra cijena, oko ovog problema treba i Država da reaguje, ako se pojavi gorući problem Opština ima mehanizme da reaguje

4. Može preko podsticajne mjere subvencije poljoprivredne mehanizacije i opreme

5. Opština B.Polje najviše novčanih sredstava u Crnoj Gori izdvaja  za podsticaj razvoja poljoprivrede, bilo je besplatnih davanja sadnica maline, steonih junica, novčanih grand sredstava, od čega je on sam bio korisnik besplatne dodjele sadnica malina i grant novčanih sredstava

Željko Đukić – NVO

 

1. Smatra da treba bolja koordinacija različitih organa kod besplatne dodjele plastenika i ostalih subvencija zbog prevara koje vrše pojedini korisnici

1.Sekretarijat se apsolutno slaže sa navedenim, ne samo u poljoprivredi već i u svim sferama života

 

Izo Mekić – Rasovo

 

1.Uvesti podsticajnu mjeru nabavke solarnih panela

1.Ovu mjeru bi bilo teško realizovati zbog komplikovane i skupe procedure

Ćorović Jašar – Lozna

 

1. Zašto se besplatni plastenici dodjeljuju istim korisnicima i onima koji ih ne zaslužuju jer žive u inostranstvu ili su previse stari da bi se bavili tim poslom, posjeduje 6 krava, 2 junice, uzoran je poljoprivrednik a nije mu dodijeljen plastenik

1. To su pitanja za MPŠV i Sekretariajt za ruralni i održivi razvoj

Vučko Pešić – Tomaševo

 

1. Zašto su proizvođači koji prerađuju preko 50l mlijeka na sopstvenom gazdinstvu u sir diskriminisani i nisu obuhvaćeni ovim Programom

2. Predlaže mjeru besplatne izrade biznis planova za projekte IPARD-a

1.Ograničeni smo budžetskim sredstvima, samo za otkup mlijeka i preradi na manjim gazdinstvima je predviđeno oko 2/3 programskih sredstava, veći proizvođači ostvaruju subvencije preko MPŠV, može li on da predloži koju mjeru da izbacimo a da uvažimo prijedlog, stočarstvo kao grana poloprivrede isforsirano Programom i daleko od toga da je diskriminisano

2.Mjera u ranijem periodu bila dvije godine za redom sastavni dio Programa, za koju nije podnešen niti jedan zahtjev

Sakib Čindrak – Bistrica

 

1.Pohvalio iznos subvencija za otkup mlijeka, zadovoljan kao proizvođač, proizvođači sira nisu u pravu, 40 – 80 % njih koji proizvode sir mogu da daju mlijeko u otkup ali rade ono što im se više isplati i to je njihov izbor. Isplaćen mu svaki cent subvencije i nema nikakvih zamjerki, samo hvalu

1. Sekretarijat se zahvalio na riječima hvale koje je uputio ovom Sekretarijatu

Zihno Omerović – Potkrajci

 

1.Da li podržavate izgradnju otkupnog centra

2. Interesuje me vase mišljenje za izgradnju kolektora

1. Otkupni centar je nešto što je prijeko potrebno Bijelom Polju a i cijelom sjeveru Crne Gore. Riješio bi problem plasmana poljoprivrednih proizvoda

2. Izgradnja kolektora nije u našoj nadležnosti. Sve što šteti poljoprivredi, bićemo protiv toga, u skladu sa važećim evropskim standardima i opštim dobrom građana.

1. Na svaki iznos subvencije dodati 10% novčanih sredstava ako je podnosilac zahtjeva ženskog pola i 10 % novčanih sredstava ako je podnosilac zahtjeva osoba od 18-40 godina života. To pitanje regulisati članom u Programu

2. Navesti da fiskalni računi i blok otpremnice za pojedine mjere moraju biti iz tekuće kalendarske godine

3. Regulisati članom Programa da se subvencije odnose samo na stanovnike B.Polja

5. Za podsticajne mjere gdje je predviđena izjava o regulisanju preklapanja subvencija sa MPŠV, istu ukloniti jer se vrše službene međusobne provjere ova dva organa

 Uvažio sopstvene prijedloge